ΕΟΠΠΕΠ
Εκπαιδευτικά Προγράμματα: Επιδοτούμενα Επαγγελματικά Προγράμματα με χαμηλό κόστος!
Workshops
Τα Workshops είναι βραχυπρόθεσμα προγράμματα σε θεματολογίες business και προσωπικής ανάπτυξης.
HR Combo I 29/3/2016 - 19/4/2016
Diplomas
Τα Diplomas είναι μαρκοσκελή προγράμματα που εστιάζουν και αναλύουν μια συγκεκριμένη θεματική.
NLP Practitioner Training 23/4/2016 - 10/7/2016